ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 08

21/9/2020 đến 27/9/2020

Năm học 2020-2021

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 21/9

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu

PhòngA103 (Khu V)

Chủ tịch Công đoàn trường

 

10h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy; Phó trưởng Ban phụ trách Ban TCCB.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

10h00

Hội nghị Đảng ủy thực hiện quy trình nhân sự Hội đồng trường Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

Ban chấp hành Đảng bộ

Phòng họp A104 Khu V

Bí thư Đảng ủy

 

 

10h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng

-Ban chấp hành Công đoàn trường

-UBKT Công đoàn trường

-Kế toán Công đoàn trường

Phòng A104 (Khu V)

Chủ tịch Công đoàn trường

 

14h00-15h45

Đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc dự án ODA của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025.

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn;PGĐ Ngô Văn Dưỡng; các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ) và các chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHNN: Đại diện Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị (Trường sắp xếp thành phần tham dự);

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

(họp trực tuyến)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

16h00

Đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trường Đại học Quốc tế thuộc dự án ODA của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn;PGĐ Ngô Văn Dưỡng; các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ) và các chuyên viên phụ trách;

- Viện VNUK: Lãnh đạo Viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị (Viện VNUK sắp xếp thành phần tham dự);

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

(họp trực tuyến)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

BA – 22/9

8h00-8h45

Đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về

công năng các công trình Trung tâm điều hành ĐHĐN thuộc dự án ODA của ĐHĐN

giai đoạn 2021-2025

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh các Văn phòng; Trưởng/Phó trưởng ban phụ trách các Ban; Phó Ban CSVC (Anh Kỳ); Đại diện lãnh đạo các Viện, Trung tâm và đơn vị trực thuộc;Kế toán trưởng ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; Các chuyên viên tham gia dự án;

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

(họp trực tuyến)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

10h00

Đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trung tâm Giáo dục quốc phòng ĐHĐN thuộc dự án ODA của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh VP; Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban: ĐT, KHCN&MT; Phó Trưởng Ban KHTC (Anh Hân); Trưởng Khoa GDTC; Các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ)  và các chuyên viên phụ trách;

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

(họp trực tuyến)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

14h00-15h00

Đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trung tâm NCKH và thí nghiệm tập trung ĐHĐN thuộc dự án ODA của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh VP; Trưởng các Ban: CSVC, KHCN&MT; Các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ) và các chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHBK: Đại diện BGH; Lãnh đạo các Khoa: Cơ khí GT, ĐTVT;

- Trường ĐHSP: Đại diện BGH; Lãnh đạo Khoa Sinh - Môi trường;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH; Lãnh đạo Khoa Cơ khí;

- Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn: Đại diện BGH;

- Viện VNUK: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởngkhoa;

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

(họp trực tuyến)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

 

15h15

Các đơn vị tư vấn báo cáo lấy ý kiến về công năng các công trình Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thuộc Dự án ODA

của ĐHĐN giai đoạn 2021-2025

(bước thiết kế cơ sở);

 

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Các thành viên thuộc Tổ Chuẩn bị dự án ODA (Anh Hiệp, Anh Đoàn Anh Tuấn, Anh Sáng, Anh Kỳ) và các chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị (Trường sắp xếp thành phần tham dự);

- Các đơn vị tư vấn: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thiết kế;

- Khách mời: Theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

(họp trực tuyến)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

TƯ – 23/9

8h00 – 9h30

 

 

Đơn vị Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

trình bày, báo cáo Dự án công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc

(giai đoạn 2018-2020)

 

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban CBDA: Lãnh đạo và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHTC, Ban CSVC;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện: BGH, Phòng CSVC.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

9h30-11h00

 

Đơn vị Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

trình bày, báo cáo Dự án công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc

(giai đoạn 2018-2020)

 

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban CBDA: Lãnh đạo và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHTC, Ban CSVC;

- Khoa Y – Dược: Đại diện Lãnh đạo Khoa và Tổ CSVC.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h30

Họp Ban Nữ công

Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN;

- Phụ trách nữ công các công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN

NĂM– 24/9

7h30 – 17h00

Chào đón Sinh viên khóa 2020 nhập học

-Ban chỉ đạo;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên hỗ trợ;

- Tân sinh viên.

Khu V

Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

 

Trưởng Ban chỉ đạo

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

8h00

Thực hiện công tác quy hoạch

Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng,

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa

-ĐHĐN: Tổ công tác theo QĐ số 2613/QĐ-ĐHĐN ngày 28/7/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

-- Trường ĐHBK: Cán bộ chủ chốt mở rộng.

Tr. ĐHBK

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

Tổ trưởng

Tổ Công tác ĐHĐN

 

14h00

 

Họp bàn về việc xác nhận viện trợ cho các

dự án của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn;  Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban CSVC. Ban HTQT (Chi Ngọc, Chị Hoa); Ban KHTC (Anh Hiệp, Chị Hằng);

-- Trường ĐHSPKT: PHT Võ Trung Hùng; Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, Phòng KHTC; Phòng CSVC và các chuyên viên có liên quan.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Họp triển khai công tác quản lý và

tổ chức đào tạo tại các đơn vị thuộc,

trực thuộc theo quy chế đại học vùng

- ĐHĐN: Trưởng Ban ĐT, PTB Nguyễn Bắc Nam;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Trưởng Phòng ĐT;

- Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Khoa CNTT&TT: Tổ trưởng Đào tạo;

- Các trung tâm ĐTTX, PTPM, Viện DNIIT: Trưởng Phòng Giáo vụ/đào tạo.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban ĐT

 

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học

Ngành ngôn ngữ Anh Đào tạo từ xa

Theo QĐ số 3083/QĐ-ĐHĐN ngày 10/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

SÁU – 25/9

7h30 – 17h00

Chào đón Sinh viên khóa 2020 nhập học

-Ban chỉ đạo;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên hỗ trợ;

- Tân sinh viên.

Khu V

Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

Trưởng Ban chỉ đạo

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

14h00

Họp về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

-Hiệu trưởng;

-Lãnh đạo và CBVC theo triệu tập.

Phòng họp tầng 3, khu K

Q. Hiệu trưởng PGS.TS. Huỳnh Công pháp

BẢY – 26/9

 16h00

Gặp mặt, tặng quà và khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 2020 nhân dịp Tết Trung thu năm 2020

- BTV Công đoàn trường;

- Các cháu được khen thưởng và phụ huynh;

- Các cháu bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo và phụ huynh;

- Bộ phận nữ công;

- Đại biểu khách mời. 

Phòng họp A104

Khu V 

Chủ tịch Công đoàn trường 

CN – 27/9

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH NỘI BỘ TRƯỜNG ĐH CNTT&TT VIỆT – HÀN

 

 

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ 5

10h30

Họp Chi bộ Giảng viên 1

Toàn thể Đảng viên Chi bộ

Phòng họp 2 Tầng 3 Khu K

Bí thư Chi bộ

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình