ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 31

01/3/2021 đến 07/3/2021

Năm học 2020-2021

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 01/3

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt
Công đoàn trường

(Bước 2a: Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn trường)

-BCH Công đoàn trường;

-UBKT Công đoàn trường;

- Cán bộ làm công tác văn phòng công đoàn trường;

-Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

Phòng họp A104 khu V

Chủ tịch Công đoàn trường

 

14h30

Họp tập thể Lãnh đạo ĐHĐN

Tập thể lãnh đạo ĐHĐN và Ban Giám đốc  ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h00

Hội nghị thường trực

Công đoàn trường

(Bước 2b: Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn trường)

-Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường;

-Cán bộ làm công tác văn phòng công đoàn trường;

Phòng họp A104 khu V

Chủ tịch Công đoàn trường

 

15h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Phó Trưởng ban phụ trách Ban TCCB ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

16h00

Hội nghị Ban chấp hành

Công đoàn trường

(Bước 3: Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn trường)

BCH Công đoàn trường

Phòng họp A104 khu V

Chủ tịch Công đoàn trường

BA – 02/3

17h00

Khai giảng và học buổi đầu tiên Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

- BTC lớp học theo QĐ số 491/QĐ-ĐHĐN ngày 20/01/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các Học viên đăng ký học Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II). 

Hội trường 41 Lê Duẩn

Trưởng ban

Tổ chức lớp học

TƯ – 03/03

14h30

Họp giao ban công tác Tổ chức cán bộ

- ĐHĐN: Lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Ban TCCB; Tổ trưởng/Trưởng Phòng TCHC của Khoa, Viện, Phân hiệu trực thuộc ĐHĐN;

- Các trường ĐHTV: Trưởng, Phó Phòng TCHC.

Phòng họp Tr. ĐHKT

Phó Trưởng ban PT Ban TCCB

TS. Huỳnh Phương Nam

15h45

Làm việc với Tổ cộng tác dịch thuật - truyền thông

- Hiệu trưởng

- Tổ cộng tác dịch thuật-truyền thông;

- Phụ trách TT Học liệu và Truyền thông

- Mời: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phòng họp A104, Khu V

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS Huỳnh Công Pháp

NĂM – 04/3

8h00

Làm việc về kế hoạch thực hiện các

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của

Trường Đại học Kinh tế

- ĐHĐN: Bí thư, Phó BT Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Chánh VP, Chánh VP Đảng ủy, Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, KHCN&MT;

- Trường ĐHKT: Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tr. ĐHKT

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHĐN

 

8h00-17h00

Họp HĐ xét duyệt đề cương đề tài cấp trường năm 2021 đợt 1

Theo QĐ Thành lập HĐ xét duyệt đề cương đề tài cấp trường năm 2021 đợt 1

Phòng họp A104, Khu V

Chủ tịch HĐ - Q. Hiệu trưởng

PGS.TS Huỳnh Công Pháp

SÁU – 05/3

8h00

Họp bàn về việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong CSGD

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC; Lãnh đạo và chuyên viên Ban ĐBCLGD; Giám đốc Trung tâm PTPM; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng;

- Các Trường ĐHTV: Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Lê Quang Sơn

10h00

Họp Hội đồng xét giao Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2017 ngành QTKD

Theo QĐ thành lập hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng

- Phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.KT-ĐBCLGD, P.TT-PC, P.CTSV, K.KTS&TMĐT

Phòng họp A104, Khu V

Chủ tịch HĐ

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS Huỳnh Công Pháp

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống pin quang điện, mã số:  B2019-DNA-11

- Theo các QĐ số 672/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

BẢY – 06/3

 

 

 

 

 

CN – 07/3

9h00

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh

Đại học chính quy năm 2021

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT, Trung tâm TTHL&TT;

- Các trường ĐHTV, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:  Theo CV số 752/ĐHĐN-VP ngày 22/02/2021 của ĐHĐN.

Fanpage Tuyển sinh ĐHĐN

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Lê Quang Sơn

LỊCH SINH HOẠT NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

TƯ – 03/3

8h30

Làm việc với nhóm chuyên trách 1,2

(viết báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT và CNKTMT) về danh mục minh chứng dự kiến

- Lê Hà Như Thảo

- Trần Thị Hạnh Nguyên

- Phan Thị Quỳnh Thy

- Nhóm chuyên trách 1, 2 (báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT)

- Nhóm chuyên trách 1, 2 (báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNKTMT)

Phòng họp A104, khu V

ThS. Lê Hà Như Thảo

NĂM – 04/3

7h00 – 9h00

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC (Lấy mẫu xét nghiệm)

- Trung tâm Y Khoa Đại học Đà Nẵng

- CBVC Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn

- Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường

Hội trường Khu V

Trung tâm Y Khoa

11h00

Họp Chi bộ khối giảng viên 1

Toàn thể Đảng viên khối giảng viên 1

Phòng họp B106, khu V

Bí thư Chi bộ khối GV 1

SÁU– 05/3

7h00 – 9h00

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC (Lấy mẫu xét nghiệm)

- Trung tâm Y Khoa Đại học Đà Nẵng

- CBVC Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn

- Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường

Hội trường Khu V

Trung tâm Y Khoa

14h00

Khoa KTMT và Điện tử

Họp Tổ tư vấn kỹ thuật cuộc thi sáng tạo Robocar 2021, lần thứ 2

Theo QĐ thành lập số 135/QĐ-ĐHVH, ngày 25/02/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHVH

Phòng họp B 106, khu V

Tổ trưởng

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang