ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 18

30/11/2020 đến 06/12/2020

Năm học 2020-2021

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 30/11

9h00

Họp rà soát Dự án ODA

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn;

- Tổ Quản lý Dự án vay vốn ODA theo QĐ số 3458/QĐ-ĐHĐN ngày 12/10/2020.(ThS. Nguyễn Văn Tân)

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

9h00

Thăm và chúc mừng Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

2/12/1975-02/12/2020

ĐHĐN:PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT, Ban CTHSSV; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT.

 

Tổng lãnh sự quán Lào

tại TP. ĐN

16 Trần Quý Cáp

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Lê Quang Sơn

 

14h00

Khai mạc Hội thảo Quốc tế về trí tuệ nhóm lần thứ 12 ICCCI - 2020

- Ban tổ chức;

- Đại biểu khách mời;

- Tác giả đăng ký bài báo trình bày tại Hội thảo;

- CBVC và sinh viên được triệu tập.

Hội trường Khu K

Trường ĐH CNTT&TT

Việt -Hàn

Ban Tổ chức

Hội thảo

BA - 01/12

8h00

Giao ban công tác Văn phòng

- Mời Giám đốc ĐHĐN;

- ĐHĐN: Lãnh đạo Văn phòng; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban CTHSSV, Ban HTQT, Ban KHCN&MT, Đoàn TN, Hội SV;

- Các trường ĐHTV, Viện VNUK, Khoa Y Dược: Lãnh đạo Phòng/Tổ TCHC;

Phòng họp E101

Trường ĐH Kinh Tế

Chánh VP ĐHĐN

8h00

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch hợp tác với UBND Tp. Đà Nẵng

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Viện KH&CNTT;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSP: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT;

- Các tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Sở NN&PTNN Tp. Đà Nẵng;

- Sở NN&PTNN Tp. Đà Nẵng: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp tầng 27

Trung tâm hành chính

24 Trần Phú

PGĐ ĐHĐN
PGS.TS

Lê Quang Sơn

&

Giám đốc

Sở NN&PTNN

 

10h30-16h30

Hội nghị trực tuyến quốc tế về

“Môi trường toàn cầu” với Trường Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto và các trường trong khu vực Đông Nam Á

- ĐHĐN: Đại diện Ban HTQT, Trung tâm Nhật Bản;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSP: Các giảng viên có tham gia báo cáo hoặc chủ trì các phiên họp của hội nghị

Phòng 7010 Khu B

41 Lê Duẩn

 

Giám đốc

Trung tâm Nhật Bản

 

15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

TƯ - 02/12

8h00

Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2018 chưa nghiệm thu của Trường Đại học Bách khoa

- Theo QĐ số 101/QĐ-QKHCN ngày 26/10/2020 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Các Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0803 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

14h00

Bàn về công tác phối hợp triển khai

phương án đổi mới công nghệ đào tạo

trực tuyến từ xa của ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc;

- Trung tâm PTPM: Ban Giám đốc; Anh Trần Nguyễn Việt Hùng;

- Trung tâm ĐTTX: Ban Giám đốc; Lãnh đạo Phòng Giáo vụ; Phó Phòng HCTH; Chuyên viên mạng;

- Mời: TS. Cao Xuân Tuấn; TS. Hồ Phan Hiếu; Anh Đinh Quang Trung; ThS. Trần Thanh Liêm;

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Thành Bắc

15h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

- Ban Thư ký Hội SVĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách Công tác Hội SV của Đoàn Trường ĐHCNTT&TT Việt – Hàn và Đoàn CQ ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội Sinh viên-ĐHĐN

 

 

17h00

Bế mạc Hội thảo Quốc tế về trí tuệ nhóm

lần thứ 12 ICCCI - 2020

- Ban tổ chức;

- Đại biểu khách mời;

- Tác giả đăng ký bài báo trình bày tại Hội thảo;

- CBVC và sinh viên được triệu tập.

Hội trường Khu K

Trường ĐH CNTT&TT

Việt -Hàn

Ban Tổ chức

Hội thảo

NĂM - 03/12

8h30

Báo cáo đề xuất: “Xây dựng mô hình chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong đổi mới quản trị ĐH, hướng đến xây dựng khu Đô thị ĐHĐN thành đô thị ĐH Thông minh hơn”

 

- ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban KHTC, Ban CBDA, Ban CSVC, Ban KHCN&MT, Viện DNIIT, Viện KH&Công nghệ Tiên tiến; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Tổ trưởng QTM;

- Trung tâm PTPM: Lãnh đạo Trung tâm;

- Mời: PGS. TS Phạm Văn Tuấn (Tr. ĐHBK);

- Người Báo cáo: TS. Trịnh Công Duy

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

8h30

Họp về triển khai dự án ODA với Chính phủ Hàn Quốc

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường

- Lãnh đạo và CBVC các đơn vị (theo triệu tập)

Phòng họp A 104 Khu V

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

10h00

Lễ xuất quân Chiến dịch Tình nguyện quốc tế với TNV Koica Hàn Quốc

(Chương trình kéo dài hai ngày 03&04/12/2020 tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam)

- Đại biểu khách mời

- Tình nguyện viên Koica

- Tình nguyện viên VKU

Hội trường Khu K

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

10h30

Họp Hội đồng xét học vụ học kỳ 2

năm học 2019 - 2020

Theo QĐ số 357/QĐ-ĐHVH, ngày 26/11/2020 của Q. Hiệu trưởng Trường ĐHVH.

Phòng họp A 104 khu V

Chủ tịch HĐ

Q. Hiệu trưởng

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

 

15h00

Thẩm định gói thầu phối hợp với nhà trường trông giữ xe tại trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn

Tổ tư vấn chấm thầu gói thầu phối hợp trông giữ xe tại trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn

(Theo QĐ số 466/QĐ-ĐHVH, ngày 11/11/2020 của Q. Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn)

Phòng họp A 104, khu V

Tổ trưởng

 

14h00

Hội nghị Cán bộ Viên chức

Cơ quan ĐHĐN

 

- Đại biểu triệu tập theo Thông báo số 4228/TB-CQĐHĐN ngày 25/11/2020;

- Đại biểu nhận khen thưởng;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU – 04/12

9h00

Tặng quà cho giáo viên và học sinh

khó khăn do ảnh hưởng của bão, lũ

tại Quảng Ngãi, Quảng Nam

- Thường trực và VP Công đoàn ĐHĐN;

- Đại diện các công đoàn cơ sở.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

9h00

Sự kiện Kết nối hợp tác Công nghệ Thành phố thông minh Hàn Quốc – Miền trung VN

- BTC Kotra Đà Nẵng;

- Theo giấy mời (Thầy PGS.TS. Huỳnh Công Pháp tham dự).

Grand Ballroom

KS Hilton, 50 Bạch Đằng, ĐN

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc

KOTRA Đà Nẵng

 

13h30

 

Hội thảo quốc gia về Kế toán và Kiểm toán (VCAA 2020)

- BTC Hội thảo VCAA 2020;

- Các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo VCAA 2020;

- Lãnh đạo ĐHĐN: theo giấy mời;

Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa và Trung tâm;

- Các tác giả có bài tham dự;

- Đại biểu theo giấy mời;

- Giảng viên, nhà khoa học có quan tâm;

- Các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương.

Hội trường E Tr. ĐHKT

Hiệu trưởng PGS.TS

Nguyễn Mạnh Toàn

 

14h00

Họp triển khai việc tổ chức lại các

trung tâm KĐCLGD trực thuộc cơ sở giáo dục đại học (theo Công văn số 4852/BGDĐT-TCCB ngày 12/11/2020 của Bộ GD&ĐT)

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐBCLGD, Ban KHTC, Ban TCCB;  Ban TTPC, Ban CSVC;

- Trung tâm KĐCLGD: Lãnh đạo và chuyên viên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Mờ thầu gói thầu số 7: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc (giai đoạn 2018-2020)

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban CBDA và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo KHTC;.

- Các Nhà thầu tham gia dự thầu;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 0804 Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

BẢY – 05/12

Sáng 7h45

Chiều 13h45

 

Lớp bồi dưỡng nhận thức về

Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2020

(ngày 05, 06/12/2020)

Theo Thông báo số 45-TB/ĐU ngày 15/10/2020 của Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp A104, Khu V

Trường ĐH CNTTTT Việt - Hàn

BTC lớp học

 

8h00

(cả ngày)

Hội thảo Quốc tế Toxin-Checker lần 2 được tài trợ bởi AUF

Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Viện DNIIT

CN - 06/12

8h00

Seminar giảng dạy cấp trường Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

- Ban tổ chức

- Lãnh đạo khoa

- Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng đường A Khu K

Trưởng ban tổ chức

 

LỊCH SINH HOẠT NỘI BỘ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

NĂM - 03/12

11h00

Họp thống nhất nội dung, kế hoạch ra đề thi  cuối kỳ môn "Tin học đại cương"

Nhóm phụ trách giảng dạy môn Tin học đại cương.

Phòng họp B 106, khu V

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình