ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 02

10/8/2020 đến 16/8/2020

Năm học 2020-2021

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 10/8

9h00

Họp về công tác thanh tra

ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng, PGĐ Lê Thành Bắc; Chánh VP; Lãnh đạo Ban TT&PC.

Họp

trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

 

15h00

Họp đánh giá, phân loại viên chức quản lý của ĐHĐN năm học 2019-2020

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Mời TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Trưởng ban , PT Ban TCCB

Họp

trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

BA – 11/8

9h30

Họp thảo luận xây dựng khung chương trình đào tạo các ngành CNTT  và CNKTMT

- Phụ trách P. ĐT,  P. KTĐBCL,  P.KHCN-HTQT

- Phụ trách Khoa KHMT, KTMT&ĐT;

- Phụ trách xây dựng ngành CNTT và CNKTMT  và phụ trách các chuyên ngành;

Họp trực tuyến:

http://vku.udn.vn/online/phonghop/

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

15h00

Họp Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng

cấp Cơ quan ĐHĐN

Theo QĐ số 4369/QĐ-ĐHĐN ngày 20/12/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Họp

trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

TƯ – 12/8

8h00

Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2020-2021, họp bàn về quy chế và chính sách ĐBCLGD của ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT; Phó Trưởng Ban TT&PC; Lãnh đạo Ban ĐBCLGD và các chuyên viên;

- Các ĐVTV: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

- Đại diện Tổ QTM (hỗ trợ kỹ thuật về họp trực tuyến).

Họp

trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Quang Sơn

 

15h00

Họp chuẩn bị xét tuyển Đợt 1 và

kế hoạch tuyển sinh các đợt bổ sung

Lãnh đạo Ban Đào tạo; Trưởng Phòng ĐT, Tổ trưởng đào tạo các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Họp

trực tuyến

Trưởng Ban ĐT

 

 

NĂM– 13/8

8h30

Họp Hội đồng ĐHĐN

Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN. (Q. Hiệu trưởng PGS. TS. Huỳnh Công Pháp)

Họp

trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

 

9h00

Họp Tổ Nghiên cứu Đề án

Trường Đại học Quảng Nam

Theo QĐ số 2665/QĐ-ĐHĐN ngày 03/8/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Họp

trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Thành Bắc

 

15h00

Họp về công tác truyền thông

ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo văn phòng, Giám đốc Trung tâm TTHL-TT;Tổ trưởng Tổ QTM, Đoàn TN ( A. Phúc, C. Kim Ánh);

Các ĐVTV: Đại diện BGH phụ trách công tác truyền thông; Giám đốc TTHL&TT; Trưởng đơn vị, bộ phận phụ trách công tác truyền thông.

Họp

trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

 

SÁU- 14/8

Sáng 7h30

Chiều 13h30

Tập huấn trực tuyến “Đảm bảo và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT”

 

- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD; Đại diện Tổ QTM (hỗ trợ kỹ thuật về họp trực tuyến);

- Các đại biểu của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN đã đăng ký tham dự khóa tập huấn theo Kế hoạch số 2253/KH-ĐHĐN ngày 06/7/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Tập huấn

trực tuyến

Trưởng Ban ĐBCLGD

 

 

9h30

Họp thống nhất Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ngành CNTT và CNKTMT,  các chuyên ngành

- Phụ trách P. ĐT, P. KTĐBCL, P.KHCN-HTQT

- Phụ trách Khoa KHMT, KTMT&ĐT;

- Phụ trách xây dựng ngành CNTT, CNKTMT và phụ trách các chuyên ngành

Họp trực tuyến:

http://vku.udn.vn/online/phonghop/

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

14h30

Họp thống nhất Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ngành QTKD, TC-KTS và các chuyên ngành

- Phụ trách Khoa KTS-TMĐT;

- Phụ trách P. ĐT;

- Phụ trách xây dựng ngành và chuyên ngành

Họp trực tuyến:

http://vku.udn.vn/online/phonghop/

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

15h00

(Tạm hoãn)

Họp Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng

cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 4370/QĐ-ĐHĐN ngày 20/12/2019 của Giám đốc ĐHĐN. (Q. Hiệu trưởng PGS. TS. Huỳnh Công Pháp)

Họp trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

BẢY – 15/8

 

 

 

 

 

CN – 16/8

 

 

 

 

 

 

LỊCH NỘI BỘ TRƯỜNG ĐH CNTT&TT VIỆT – HÀN

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

TƯ – 12/8

15h00

Họp chuẩn bị giảng dạy học phần Phân tích và thiết kế hệ thống của Khoa Khoa học Máy tính

- Nhóm  GV giảng dạy,  

- Nhóm GV Soạn đề cương + Bài giảng

- PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình,

- TS. Nguyễn Quang Vũ

Họp trực tuyến:

http://vku.udn.vn/online/phonghop/

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình