ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG - HÀN

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 31

26-02-2024 đến 03-03-2024

Năm học 2023-2024

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
26/02/2024

08h00

Tiếp đoàn viên, viên chức, người lao động

Đoàn viên, viên chức, người lao động.

Phòng 302

Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Đồng chí Phan Kim Tuấn

09h00

Tiếp đoàn doanh nghiệp tỉnh Kagawa (Nhật Bản)

- ĐHĐN: PGĐ. Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KH&HTQT, CTHSSV;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn, Viện VNUK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Lê Quang Sơn

10h30

Hội ý Ban Giám hiệu

- Như bên.

Phòng họp lãnh đạo A.201a

Hiệu trưởng

14h00

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2024

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐT, CTHSSV; Trưởng Ban KHTC, Giám đốc Trung tâm TTHL&TT, Bí thư Đoàn TN;

- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH (TS. Huỳnh Ngọc Thọ) và Trưởng Phòng phụ trách công tác TVTS (TS. Nguyễn Quang Vũ);

- Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Thủ trưởng đơn vị và Trưởng phòng/Tổ phụ trách công tác TVTS.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15h00

Họp Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Cán bộ VP Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN

15h00

Lễ trao học bổng Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KH&HTQT, CTHSSV;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHNN, Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn, Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Đại diện Phòng/Tổ CTSV;

- Các sinh viên nhận học bổng.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Lê Quang Sơn

Thứ Ba
27/02/2024

08h00

Giao ban Cơ quan ĐHĐN (tháng 01, 02/2024)

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Lãnh đạo: Văn phòng, VP Đảng ủy; Trưởng, Phó các Ban; Giám đốc Ban QLDA ODA; Ban Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Kế toán trưởng ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư Đoàn TN CQ;

- Mời: TS. Phan Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

08h00

Họp làm việc về Giải phóng mặt bằng và Tái định cư, dự án ODA vay vốn Ngân hàng Thế Giới

- ĐHĐN: Ban QLDA ODA, Ban QLCSVC&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Ban và các chuyên viên liên quan;

- Tư vấn: Tư vấn Giám sát MTXH độc lập (IEMC);

- Ban GPMB quận NHS: Lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách;

- Ngân hàng Thế giới: Tổ công tác.

Văn phòng UBND quận NHS

Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA ODA

08h30

Họp bàn triển khai Cổng thông tin phụ huynh

- Hiệu trưởng;

- Phó Hiệu trưởng - TS. Huỳnh Ngọc Thọ;

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị: P.ĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.KH-TC, P.CTSV, các Khoa, Tổ CĐS&THH;

- ThS. Võ Ngọc Đạt

- Mời ThS. Lê Song Toàn

Phòng họp A104

Khu V

Hiệu trưởng

09h30

Họp bàn kế hoạch thực tập trao đổi sinh viên Quốc tế

-Ban Giám hiệu; Ban Giám đốc ODA-KOICA.

- Trưởng đơn vị: P.ĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.KH-TC, P.CTSV, P.KHCN&HTQT;

- Các Khoa.

Phòng họp A104

Khu V

Hiệu trưởng

10h30

Họp góp ý Đề án thành lập Quỹ Khuyến học VKU

- Ban Giám hiệu; CT HĐT;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;

- Trưởng/Phụ trách các đơn vị.

Phòng họp A104

Khu V

Hiệu trưởng

14h00

Phỏng vấn tuyển dụng vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023

- Tiểu ban 1;

- Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 theo Quyết định số 400/QĐ-HĐTD ngày 23/2/2024;

- Trưởng ban Ban Giám sát;

- Các ứng viên.

Phòng họp A104

Khu V

Trưởng các Tiểu ban kiểm tra sát hạch

15h00

Phỏng vấn tuyển dụng vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023

- Tiểu ban 2;

- Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 theo Quyết định số 400/QĐ-HĐTD ngày 23/2/2024;

- Các ứng viên.

Phòng họp A104

Khu V

Trưởng các Tiểu ban kiểm tra sát hạch

16h00

Họp bàn phương án tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH Đông Nam Á và Kế hoạch tổ chức VKU Campus Tour 2024

- Hiệu trưởng; Phó HT – TS. Trần Thế Sơn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo P. KHCN&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị: P.KH-TC; Viện eSTI (TS. Nguyễn Hữu Nhật Minh), P.ĐT; P.CSVC; P.TC-HC, TT.HLTT; TT. QT&PT CNTT, các Khoa;

- TS. Lê Hà Như Thảo – Phó Trưởng phòng, Phụ trách P. KT&ĐBCLGD.

Phòng họp A104

Khu V

Hiệu trưởng

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo màng lọc trên cơ sở Ag-MnOx để kháng khuẩn và xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs, mã số: B2022-DNA-07

- Theo Quyết định số 458/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

Thứ Tư
28/02/2024

08h00

Họp Tổ soạn thảo Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ tại ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo Ban KH&HTQT;

- Tổ soạn thảo theo Quyết định số 4698/QĐ-ĐHĐN ngày 02/11/2023 của Giám đốc ĐHĐN;

- Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo Phòng/Tổ quản lý KHCN (TS. Nguyễn Hữu Nhật Minh).

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Lê Quang Sơn

08h30

Phiên họp hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống giám sát Chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án PHER

- Ban QLDA PHER - ĐH Indiana (Hoa Kỳ): Tổ công tác và chuyên gia;

- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD: Trưởng Ban và các chuyên viên phụ trách; Ban QLDA ODA: Phòng Điều phối các hoạt động phi xây dựng;

- Các trường ĐHTV: Trưởng/Phó phòng Phòng KT&ĐBCLGD, Trưởng/phó các khoa có liên quan.

Trực tuyến

Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

09h00

Họp chấm chọn các tác phẩm của cuộc thi "Sáng tác ca khúc về ĐHĐN" năm 2024

- Hội đồng Ban Giám khảo theo Quyết định số 59 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 16/02/2024;

- Thường trực Đoàn Thanh niên ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đoàn TN - ĐHĐN

14h00

Báo cáo công tác xây dựng Quy định quản lý và sử dụng tài sản công Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

- Hiệu trưởng;

- Thành viên Tổ soạn thảo theo quyết định số 1371/QĐ-ĐHVH ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng;

- CBVC theo triệu tập.

Phòng họp A104

Khu V

Hiệu trưởng

15h30

Họp Hội đồng xét tuyển chọn người học theo Đề án 89 cấp cơ sở

Hội đồng xét tuyển chọn người học theo Đề án 89 cấp cơ sở theo Quyết định số 403/QĐ-ĐHVH ngày 23/2/2024 của Hiệu trưởng.

Phòng họp A104

Khu V

Chủ tịch HĐ - Hiệu trưởng

16h15

Họp Hội đồng nâng lương theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP

Hội đồng nâng lương theo Quyết định.

Phòng họp A104

Khu V

Chủ tịch HĐ - Hiệu trưởng

15h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

- Như bên; (Chủ tịch CĐT - ThS. Trần Đình Sơn)

- Mời: Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

15h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, mã số: B2021-DN04-03

- Theo Quyết định số 18/QĐ-QKHCN ngày 22/02/2024 của Quỹ PTKHCN ĐHĐN

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

GS.TS. Trương Bá Thanh Chủ tịch Hội đồng

16h00

Hội ý Thường trực Hội đồng ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

Thứ Năm
29/02/2024

08h00

Giao ban công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2023-2024 (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: họp trực tuyến qua Zoom)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐBCLGD, Ban ĐT, Trung tâm ĐTTX;

- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH (TS. Huỳnh Ngọc Thọ); Đại diện Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD (ThS. Hà Thị Minh Phương);

- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

- Mời: ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa (P. ĐPCHĐPXD - Ban QLDA ODA).

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Lê Quang Sơn

10h00

Buổi ký kết MOU với Công ty Hanwha Life Việt Nam và tổ chức ChildFund Korea (Hàn Quốc)

- VKU:

+ Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT;

+ Đại diện lãnh đạo đơn vị: P.KHCN&HTQT, P.ĐT, P.KH-TC, P.CTSV, P.CSVC, K.KTS&TMĐT, P. KT&ĐBCL GD (TS. Lê Hà Như Thảo);

+ CBVC, sinh viên theo thông báo triệu tập.

- Công ty Hanwha Life Việt Nam:

+ Mr. Hwang Jun Hwan - Tổng Giám đốc;

+ Mr. Park Han Sol - Hanwha Life Korea.

- ChildFund Korea:

+ Ms. Jung Soo Young;

+ Ms. Bang Joon Min.

Hội trường khu K

Hiệu trưởng

13h30

Tiếp đoàn doanh nghiệp và đại học tỉnh Ehime (Nhật Bản)

- ĐHĐN: PGĐ. Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KH&HTQT, CTHSSV, Giám đốc Trung tâm Nhật Bản;

- Trường ĐHBK, Khoa Y - Dược: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Lê Quang Sơn

14h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu đặc tính chịu hạn và mặn của một số cây dược liệu chính phân bố tại các vùng đất cát ven biển duyên hải miền Trung, mã số: B2021-DNA-10

- Theo Quyết định số 456/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Minh Lý

16h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến sự đồng biến động thanh khoản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mã số: B2019-DN04-29

- Theo Quyết định số 16/QĐ-QKHCN ngày 20/02/2024 của Quỹ PTKHCN ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

Thứ Sáu
01/03/2024

08h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự tác động của yếu tố thuộc tính đến tính hữu ích của đánh giá trực tuyến, mã số: B2020-DN04-36

- Theo Quyết định số 19/QĐ-QKHCN ngày 22/02/2024 của Quỹ PTKHCN ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

08h30

[Bổ sung]

Thẩm định Quy trình BPR - Phòng KT&ĐBCL

(Quy trình khảo sát sinh viên về lớp học phần; Quy trình khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học; Quy trình khảo sát cựu sinh viên về việc làm và CTĐT; Quy trình khảo sát doanh nghiệp về chương trình và chất lượng đào tạo; Quy trình khảo sát giảng viên về CTĐT và hoạt động hỗ trợ)

- Nhóm soạn thảo

- Tổ thẩm định

(Theo Công văn 1489/ĐHVH-KT&ĐBCL ngày 28/9/2023)

Phòng họp A104 

Khu V

Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng BPR/ISP

09h00

Hội thảo "Chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng cho sinh viên ĐHĐN" năm 2024

- Đại biểu, diễn giả khách mời;

- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;

- Sinh viên quan tâm tham dự.

Hội trường F

Trường ĐHBK

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN

09h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Bàn về khái niệm độ cool thương hiệu: Nghiên cứu kiểm chứng tại Việt Nam , mã số: B2021-DN04-05

- Theo Quyết định số 13/QĐ-QKHCN ngày 02/02/2024 của Quỹ PTKHCN ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

09h30

Seminar: AI solutions for Mechanical in Matlab

- VKU:

+ Đại diện lãnh đạo đơn vị: P.KHCN&HTQT, K.KHMT, K.KTMT&ĐT;

+ Giảng viên quan tâm;

+ Sinh viên được triệu tập và quan tâm.

- Công ty Ascendas Systems:

+ Ms. Nguyễn Minh Ngọc - Account Manager;

+ Mr. Nestor Daniel Fernandez - Application Engineer;

+ Mr. Ngô Đức Thắng - Application Engineer.

Hội trường khu K

Phòng KHCN&HTQT

14h00

Kiểm tra tài chính Công đoàn ĐHĐN năm 2023

- UBKT Công đoàn ĐHĐN;

- Kế toán Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN

15h00

Họp Trưởng đoàn tư vấn tuyển sinh năm 2024

- Đại diện lãnh đạo: P.ĐT, P.TCHC, P.KHTC, CSVC.

- Trưởng các đoàn tư vấn tuyển sinh 2024 (Nếu Trưởng vắng, phải cử đại diện).

Phòng họp A104

Khu V

P. Hiệu trưởng

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

15h00

Họp bàn tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XIII-2024

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng Ban KHTC, Đại diện Lãnh đạo: Ban CTHSSV, Đoàn TN;

- Các trường ĐHTV, Viện VNUK, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo: Phòng CTSV, Đoàn TN;

- Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao: Đại diện Lãnh đạo.

Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Lê Thành Bắc

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Vật liệu composite TiO2 @ Fe2O3 cấu trúc xốp lập phương: Tổng hợp và ứng dụng trong xúc tác và điện hóa, mã số: B2021-DNA-08

- Theo Quyết định số 455/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

Thứ Bảy
02/03/2024

09h00

Buổi làm việc giữa Đại học Đà Nẵng và Sở GD&ĐT Quảng Ngãi triển khai Kế hoạch hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Đại học Đà Nẵng về việc đào tạo nguồn nhân lực

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các Ban: TCCB, ĐT, KH&HTQT, KHTC, CTHSSV; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;

- Các trường ĐHTV: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo;

- Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/Tổ trưởng Tổ Đào tạo.

Hội trường Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Giám đốc ĐHĐN và Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals, mã số: B2022-DNA-14

- Theo Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Văn Nhâm

10h30

Tiếp đoàn Atlantic Institute (Anh) và Atlantic Philanthropies (Hoa Kỳ)

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn; Đại diện Lãnh đạo Ban KH&HTQT và chuyên viên phụ trách;

- Viện VNUK: Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Trung tâm TTTHL&TT: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm.

Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

Chủ Nhật
03/03/2024

07h30

Chương trình tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2024

- ĐHĐN: Ban Đào tạo: Lãnh đạo và chuyên viên được phân công; Văn phòng, Ban CTHSSV, Đoàn TN, Trung tân TTHL&TT: Theo phân công thực hiện TVTS năm 2024 CQ ĐHĐN;

- Các trường ĐHTV và đơn vị ĐTTT: Đơn vị có đăng ký tham gia.

Trường Quốc tế Sky-line Hill, Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam

Báo Thanh Niên

LỊCH SINH HOẠT NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN

Thứ Hai
26/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Ba
27/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Tư
28/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Năm
29/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
01/03/2024

 08h30

Hội ý Ban chủ nhiệm khoa KTS&TMĐT 

- TS. Nguyễn Thị Kiều Trang;

- TS. Văn Hùng Trọng

Phòng D203, Khu K 

Trưởng Khoa khoa KTS&TMĐT 

Thứ Bảy
02/03/2024

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
03/03/2024